Uses of Class
org.pentaho.di.www.JobMap

Packages that use JobMap
org.pentaho.di.www   
 

Uses of JobMap in org.pentaho.di.www
 

Methods in org.pentaho.di.www that return JobMap
 JobMap CarteSingleton.getJobMap()
           
 JobMap BaseHttpServlet.getJobMap()
           
 

Methods in org.pentaho.di.www with parameters of type JobMap
static void CarteSingleton.installPurgeTimer(SlaveServerConfig config, LogChannelInterface log, TransformationMap transformationMap, JobMap jobMap)
           
 void CarteSingleton.setJobMap(JobMap jobMap)
           
 

Constructors in org.pentaho.di.www with parameters of type JobMap
AddExportServlet(JobMap jobMap, TransformationMap transformationMap)
           
AddJobServlet(JobMap jobMap, SocketRepository socketRepository)
           
BaseHttpServlet(JobMap jobMap)
           
BaseHttpServlet(JobMap jobMap, SocketRepository socketRepository)
           
BaseHttpServlet(TransformationMap transformationMap, JobMap jobMap)
           
GetJobStatusServlet(JobMap jobMap)
           
GetStatusServlet(TransformationMap transformationMap, JobMap jobMap)
           
RemoveJobServlet(JobMap jobMap)
           
StartJobServlet(JobMap jobMap)
           
StopJobServlet(JobMap jobMap)
           
WebServer(LogChannelInterface log, TransformationMap transformationMap, JobMap jobMap, SocketRepository socketRepository, List<SlaveServerDetection> slaveServers, String hostname, int port)
           
WebServer(LogChannelInterface log, TransformationMap transformationMap, JobMap jobMap, SocketRepository socketRepository, List<SlaveServerDetection> detections, String hostname, int port, boolean join)