org.pentaho.di.core.gui

Interface GUISizeInterface